top of page
  • Foto van schrijverVAH

Notulen Jaarvergadering 09-01-2019

Secretariaat:

M. in ’t Veld

Weidveld 17

2969 CE Oud-Alblas

Tel. 0184-691134


Opgericht: 5 november 1955

Aangesloten bij de N.V.V.S. en

Federatie “ De Randstad” No. 13-028

Kamer van Koophandel No. 40321777

Girorekening 1477077


Verslag van de ledenvergadering gehouden op 09-01-2019.

Aanwezig : 35 leden


1. Opening

Voorzitter Bert Kooyman opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Traditiegetrouw klinkt eerst het voorwoord van de voorzitter en wordt er een minuut stilte gehouden voor de genen die ons zijn ontvallen.


2. Mededelingen en ingekomen stukken.

Geen mededelingen en ingekomen stukken.


3. Goedkeuringen notulen van de Jaarvergadering 01-02-2018

Geen aan of opmerkingen.


4.Verslag kascontrolecommissie

De kascontrole is uitgevoerd door Nomdo van Willigen en Steven Advocaat. Beide hadden namens de commissie geen op of aanmerkingen.

De commissie heeft de kas in orde gevonden en hun handtekening gezet.


Jan Slager en Teus van Dijk zullen namens de commissie de boeken voor het nieuwe jaar onder de loep nemen. Verzendaal zal als reserve fungeren.


5. Financieel overzicht

Teus van Dijk miste de 150 euro van de visles en waarom wij daar niet aan mee doen. Het antwoord van Hikmet was duidelijk. Al jaren bezig maar krijg praktisch geen respons te krijgen.


Jan Slager vroeg of de vergoeding van 350 euro blijft bestaan. De voorzitter deelde mede dat dit in de toekomst gaat veranderen alleen wanneer dat zal zijn wordt later bekend gemaakt.


6. Bestuursverkiezing.

De voorzitter en de secretaris zijn herkozen voor hun functie in het bestuur.


7. V.A.H. wedstrijd.

Op 1 Juni 2019 zal de vaste stok wedstrijd gehouden. Wel leeft het idee om ook een vrije hengel te organiseren en dan wat later in het jaar. Datum wordt later bepaald.


8. Onderhoud steigers steigers Overwaard + voortgang aanvraag nieuwe steigers.

De steigers die kwalitatief niet meer in orde zijn zullen dit jaar aangepakt worden. Zoals eerder gezegd zal er naar de vergoeding gekeken gaan worden want het onderhoud wordt nou niet zo nauw bijgehouden.

9. Karpercommissie

Patrick Zoutewelle ėėn van de bestuursleden van de karpercommissie geeft een korte toelichting over de inhoud van deze commissie. De KC zal het aanspreekpunt zijn voor de karpervisserij in onze wateren. O.a. het organiseren van een koppelwedstrijd, samenwerken met de visstand beheer en andere zaken die met het karpervissen te maken heeft, zal de KC in samenspraak met het bestuur van de VAH dit op zich nemen. Kortom een goed initiatief.


10. Contributie.

De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of het acceptabel is om in 2020 een verhoging van 2.50 euro door te voeren. De verhoging wordt door de aanwezigen aanvaard.


11. Gemeente Papendrecht.

Na 2 jaar bezig te zijn geweest heeft de gemeente Papendrecht het besluit genomen niet met de VAH in zee te gaan om te kunnen vissen in de wateren in Papendrecht. Het maaibeleid was o.a. een knelpunt en dit heeft ons ook doen besluiten om er helemaal mee te stoppen. Zo’n twee jaar naar de knoppen.

12. Rondvraag.

Arie van Oudheusden : De beschoeiing aan de boskant in het Lammetjeswiel is kapot.

Emmo : Is al bekend en wordt aangepakt.


Kinus van Veen : Het schoonmaken wordt niet door iedereen gedaan.

Bert : Dit is vanavond al besproken en wordt later in het jaar verder geëvalueerd.


Jan Slager : Met mijn jeugdvereniging de Toekomst zijn we nu een jaar verder en de wedstrijden verlopen goed.


Teus van Dijk :

1) Wim van Dijk gaat stoppen en Teus neemt het over.

2) Streetfishing is dat niet iets voor jullie jeugdleden om te organiseren ?


Hikmet : Staat op ons lijstje om dit in de toekomst eens te organiseren.


Henk Velthuis : Ik wil een applaus voor het bestuur.


Om 21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een gezond en een sportief seizoen toe.


M. in ’t Veld

Secretaris V.A.H.

17 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Hozzászólások


bottom of page