top of page

ALGEMENE BEPALINGEN

De vergunninghouder is verplicht op de eerste vordering deze vergunning ter inzage af te geven aan de politie, aan andere wettelijke bevoegde opsporingsambtenaren en aan de door de hengelsportvereniging aangewezen controleurs. Aanwijzingen van deze ambtenaren en controleurs of personen die door de eigenaar van het water hiervoor zijn aangesteld moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

- Het bestuur van hengelsportvereniging “V.A.H” is verplicht streng op te treden bij overtredingen en misdragingen: dit kan intrekking van de vergunning tot gevolg hebben.

 

- De vergunninghouder dient zijn vergunning onmiddellijk bij de rechthebbenden op het visrecht in te leveren, wanneer deze vergunning wordt ingetrokken.

 

- Voor het houden van wedstrijden moet vooraf schriftelijk toestemming worden gevraagd.

 

- De vergunninghouder is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen. De rechthebbenden op het visrecht aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

 

- Bij het gaan vissenmoet eerst op de website van de V.A.H worden gekeken of er een wedstrijd is gepland op de vislocatie.

Wedstrijden hebben voorrang!

 

- Er geldt een totaal meeneem verbod van alle vissen op onze wateren.

 

- Het vissen met levend aas is streng verboden.

 

- Snoek en karpervissers zijn verplicht een deugdelijke onthakingsmat bij zich te hebben en te gebruiken.

 

- Het vissen met gevlochten lijn op karper is verboden in het Rijzenwiel, Lammetjeswiel en kattenwiel.

 

- Overdag is het niet toegestaan een bewaarzak te gebruiken.

 

- Het vissen met drie hengels is alleen toegestaan als men in het bezit is van de speciale nachtvis / 3de hengel vergunning.

 

- Het nachtvissen is alleen toegestaan als men in het bezit is van de apart verkrijgbare nachtvis / 3de hengel vergunning en dan nog alleen op de daarin vermelde locaties.

 

- Het riet mag niet beschadigd worden.

- Aan de Donkersloot bij het Rijzenwiel mag niet gevist worden.

- Houdt het water en de oevers schoon. Laat daarom niets achter op uw vis plaats, neem gebruikt papier, plastic zakken of ander afval mee naar huis of deponeer het daar waar het is toegestaan.

- Zorg er voor dat het ten alle tijden rustig blijft aan de waterkant, bezorg de omwonenden geen overlast. 

- Verder houdt men zich aan de huidige visserijwet regels. Bij overtreden van de bepalingen / regels volgt intrekking van de vergunning.

logo-vah.png

HIER KAN JE ONS VINDEN

CLUB HUIS:

Nicolaas Beetsstraat 5, Alblasserdam

Bedankt! Bericht verzonden.

VRAGEN OVER VERGUNNINGEN?

SOCIAL MEDIA:

  • Facebook - Grey Circle
bottom of page