top of page

PRIVACY POLICY

PRIVACYVERKLARING VAN de Verenigde Alblasserdamse Hengelaars (V.A.H.) Te Oud Alblas
V.A.H is gevestigd in Oud Alblas en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40321777. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 7 en 8 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de V.A.H. verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De V.A.H. verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van hengelsportvereniging ;
b. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 De V.A.H. verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;

g. geslacht

h. rekeningnummers

i. lidmaatschap(s)nummer

j. en voorts mogelijke relevante sportvisserij gegevens, zoals hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.

k. browsercookies.
1.3 De V.A.H. kan deze gegevens gebruiken om:

• het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
• handhaving. 


2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de V.A.H. via telefoonnummer 0184-691134 of per e-mail: Vah Secretariaatvah@live.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop de V.A.H. persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die De V.A.H. met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de V.A.H..


3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De V.A.H. zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 De V.A.H. treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.


4.DERDEN

4.1 De V.A.H. kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• verwerkers van de V.A.H. (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 De V.A.H. verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of de V.A.H. daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Oud Alblas juni 2018

logo-vah.png

HIER KAN JE ONS VINDEN

CLUB HUIS:

Nicolaas Beetsstraat 5, Alblasserdam

Bedankt! Bericht verzonden.

VRAGEN OVER VERGUNNINGEN?

SOCIAL MEDIA:

  • Facebook - Grey Circle
bottom of page